Van groot naar groots

Na inzameling van schoon EPS, wordt het materiaal vergaard en nauwkeurig door Poredo gecontroleerd. Mocht er toch nog vervuild EPS of andere kunststoffen aanwezig zijn, verwijderen we dit. Zonder de EPS-structuur af te breken of stoffen toe te voegen, verwerken we het EPS vervolgens tot korrels van verschillende afmetingen.

De korrelgrootte van dit EPS-re kan variëren van 2 mm. tot 25 mm., zodat het voor diverse nieuwe toepassingen geschikt is. Zo verwerken we korrels van 5 mm bijvoorbeeld tot zitzakvulling. Korrels van 20 mm zijn onder meer uitermate geschikt voor de drainage.

Aanlevervoorwaarden

Het recycleproces

Het aangeleverde materiaal wordt visueel gecontroleerd en gaat direct het gesloten verwerkingsproces in. Na verwerken in twee shredders, wordt het EPS opgevangen in silo’s. Vervolgens ondergaat het EPS een maalbewerking en wordt het uitgezeefd op korrelgrootte. Vanuit de zeef gaan de gesorteerde korrels naar silo’s om vervolgens te worden verpakt in zakken. Plastic verpakking is mogelijk, maar er wordt steeds meer gebruik gemaakt van herbruikbare zakken waarvoor een emballagesysteem geldt. Beschikt u over een silo van minimaal 100 m3 dan kan het ook in bulk aangeleverd worden. Net wat u wenst.

Ik wil van mijn EPS afval af

Garanties van Poredo

VIHB-geregistreerd

Poredo is VIHB-geregistreerd onder nummer 531018VIHBVIHB. Een VIHB-nummer wordt verstrekt door VROM aan Vervoerders, Inzamelaars, Handelaren en Bemiddelaars in afvalstoffen die voldoen aan de wettelijke eisen (betrouwbaar, vakbekwaam en kredietwaardig).

Bekende herkomst

Poredo verwerkt uitsluitend EPS dat in Nederland is vrijgekomen

Gegarandeerd schoon

Poredo accepteert geen EPS met externe verontreinigingen en geen EPS van visafslagen. Onze waarborg voor een zuiver eindproduct!

Behoud van kwaliteit

Poredo breekt in het recyclingproces de EPS-structuur niet af en voegt geen stoffen toe. Zo behoudt ons eindproduct de kwalitatieve eigenschappen van nieuw materiaal.

Gegarandeerd gerecycled

Poredo zamelt EPS in van diverse persingen. Daardoor is het mogelijk dat het eindproduct niet steeds exact hetzelfde gewicht heeft. Het is voor u de garantie dat u werkt met een gerecycled product.

Ik heb een vraag